VRAGEN N.A.V. PREEK | 27 juni 2021

Vragen n.a.v. preek ds. R. de Jong in de morgendienst op 27 juni 2021 Bijbelgedeelte Job 3 : 1-5 en Job 4 : 1-17 (is ook het tekstgedeelte) Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Job nam het woord en zei: Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben, en de nacht waarin […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 20 juni 2021

Vragen/Overdenkingen n.a.v. preek morgendienst Christelijk Gereformeerde Kerk Ichthus Urk. Zondag 20 juni 2021. Ds. H.K. Sok Getuigenis van een christen – Verlost – Verlegen – Verlangen Filippenzen 3 : 1 – 16 De uitnemendheid van de kennis van Christus 1 Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 13 juni 2021

Vragen/Overdenkingen n.a.v. preek morgendienst Christelijk Gereformeerde Kerk Ichthus Urk. Zondag 13 juni 2021. Ds. R de Jong “Een boodschap die klopt!” Hooglied 5 : 2 – 8 2 Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn Liefste, Die aanklopte: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duif, Mijn volmaakte, want Mijn hoofd […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 6 juni 2021

Vragen/Overdenkingen n.a.v. preek morgendienst Christelijk Gereformeerde Kerk Ichthus Urk. Zondag 6 juni 2021 Ds. R de Jong Openbaringen 3 : 14-22: Zevende brief: aan Laodicea 14.En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 15.Ik ken uw werken, en weet […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 30 mei 2021

Zondag 30 Mei 2021 Ds. E.J. van der Linde Openbaringen 1:1-8 Geadresseerden, groet 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het Woord […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 23 mei 2021

Zondag 23 Mei 2021 Ds. De Jong Ruth 1: 11-17 11 Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden? 12 Keer terug, mijn dochters! Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 16 mei 2021

Zondag 16 Mei 2021 Ds. De Jong Job 2 Job door zijn vrienden opgezocht 1 Opnieuw was er een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de HEERE. 2 Toen zei de HEERE […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 9 mei 2021

Zondag 9 Mei 2021 Ds. De Jong Job 1: 6 – 22 6 Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. 7 Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 2 mei 2021

Zondag 2 Mei 2021 Ds. Sok 2 Timotheüs 4: 1-8 De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs 1 bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 25 APRIL 2021

25 April 2021 Ds. Sok 1 Petrus 1: 1-12 Afzender, geadresseerden, groet 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van […]