VRAGEN N.A.V. PREEK | 20 juni 2021

Vragen/Overdenkingen n.a.v. preek morgendienst
Christelijk Gereformeerde Kerk Ichthus Urk.

Zondag 20 juni 2021. Ds. H.K. Sok

Getuigenis van een christen
– Verlost
– Verlegen
– Verlangen

Filippenzen 3 : 1 – 16
De uitnemendheid van de kennis van Christus

1 Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.
2 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis.
3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.
4 Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer:
5 besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër,
6 wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.
7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.
8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,
9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;
10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,
11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,
14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
15 Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren
16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn.

Vragen / Overdenkingen:
1a. Welke van deze drie omschrijvingen past het beste bij jouw geloof? Koud, lauw of heet?
1b. Waarom en hoe wil je dit zo proberen te houden of te veranderen?
2a. Is er bij jou het verlangen om te doen wat God van je vraagt?
2b. Waar verlang jij naar?
2c. Hoe wordt jij in je verlangens gevoed?
3a. Wat zou je kunnen helpen om ‘standvastig in de Heere’ te blijven?
3b. Zijn er op dit moment ook dingen in jouw leven die je hiervan afhouden?
4. Kun je uitleggen wat de dominee bedoelde met dat wij van onszelf een 0 zijn, maar God ons kan veranderen in een 10?
5. Paulus had besef van zijn fouten/zonden. Heb jij dit ook?
6. Veel mensen verlangen naar het Heilig Avondmaal.
6a. Snap jij dat?
6b. Heb jij dat verlangen ook wel eens?
6c. Avondmaal vieren; wat roept dat bij jou aan beelden, gedachten en gevoelens op?

Gebed:
Geef mij kracht
te volharden
in hoogte en diepte,
Geef mij volharding
door de kracht
van Uw Geest.
Geef dat elke zucht
mij leert verlangen
naar Uw Koninkrijk!