Activiteit aanmelden

Evenement Details

Indien online, waar te volgen?
Upload een afbeelding, deze word weergegeven in banner formaat met de verhouding 16/9 (Aanbevolen: 1920 X 1080 pixels)
Is er een promotie video beschikbaar? Vul hier de Youtube URL in.
Omschrijf de activiteit, wees duidelijk over bijvoorbeeld aanmelden, kosten en verloop.
Is aanmelden nodig? Vul hier dan een link of Email adres is waar mensen zich aan kunnen melden.
Aanmelden nodig voor een bepaalde deadline? Selecteer hier de datum