Blog

Zondag 16 Mei 2021 Ds. De Jong Job 2 Job door zijn vrienden opgezocht 1 Opnieuw was er een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting
Zondag 9 Mei 2021 Ds. De Jong Job 1: 6 – 22 6 Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken
Zondag 2 Mei 2021 Ds. Sok 2 Timotheüs 4: 1-8 De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs 1 bezweer u, ten overstaan van God en de Heere
25 April 2021 Ds. Sok 1 Petrus 1: 1-12 Afzender, geadresseerden, groet 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië,
18 April 2021 Ds. De Jong Genesis 24: 1-9 & 25:1-11 Izak trouwt met Rebekka 1 Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham
11 April 2021 Ds. Sok Lukas 24: 13-35 De Emmaüsgangers 13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd

Filters

Zoeken

Categorie