Betaald

In oktober was ik een weekje op vakantie in het zuiden van het land. Ik ging zondags naar een kerk en werd vrolijk verwelkomd door de koster. Hij bood me aan om na de dienst een bakje koffie te gaan drinken. Uiteraard kon ik dit niet weigeren. Na een leuk gesprek met diverse leden van deze kerk zag ik het kerkblad van deze gemeente. Ik mag graag in andermans keuken kijken en zag een artikel wat me aansprak. Dit artikel wil ik graag met jullie delen.

Een jonge man bereidde zich voor om af te studeren. Al maanden bewonderde hij een prachtige sportauto in de showroom van een dealer en wetend dat zijn vader zich zoiets wel kon veroorloven, vertelde hij hem dat zo’n auto alles was wat hij wenste als afstudeercadeau.

Terwijl de dag van zijn examenuitreiking steeds dichterbij kwam, hield de jongeman zijn vader nauwlettend in de gaten, in de hoop dat hij aanwijzingen zou krijgen dat zijn vader de auto had gekocht. Uiteindelijk, op de morgen van het afstuderen, vroeg zijn vader hem om bij hem in zijn studeerkamer te komen. Zijn vader vertelde hem hoe trots hij was zo’n fijne zoon te hebben en hoeveel hij van hem hield. Hij overhandigde zijn zoon een mooi ingepakt pakje. Nieuwsgierig, maar ietwat teleurgesteld, opende de jongeman het pakje en vond er een prachtig in leer gebonden Bijbel. Boos verhief hij zijn stem tegen zijn vader en zei: ‘Je bulkt van het geld en je koopt een Bijbel voor me?!’ Hij stormde het huis uit en liet de Bijbel achter.

Vele jaren gingen voorbij en de jongeman had zich ondertussen ontpopt tot een succesvol zakenman. Hij had een prachtig huis en een fantastisch gezin, maar realiseerde zich ineens dat zijn vader nu wel erg oud moest zijn en dat hij toch maar een keer bij hem langs moest gaan. Maar voordat hem dat lukte kwam er een brief door de brievenbus waarin het overlijden van zijn vader werd aangekondigd. In diezelfde brief stond ook dat zijn vader al zijn bezittingen aan hem had achtergelaten. Hij moest onmiddellijk naar het huis van zijn vader komen om de zaken te regelen.

Toen hij bij het huis van zijn vader was aangekomen, raakte zijn hart plots vervuld met droefenis en spijt. Hij begon de belangrijke papieren van zijn vader uit te zoeken toen zijn oog viel op een nog nieuw uitziende Bijbel. Dit was de Bijbel die hij jaren geleden had achtergelaten. Met tranen in zijn ogen opende hij de Bijbel en begon de bladzijden om te slaan. Terwijl hij de woorden las, viel er plotseling een sleutel uit een envelop die achterop de Bijbel met plakband vastzat. De sleutel had het label met de naam van een autodealer. Dit was de dealer die de sportauto verkocht die de jongeman destijds heel graag wilde hebben. Op het label stond de afstudeerdatum van de jongeman met daarin afgedrukt: ‘Betaald!’

Gods zegeningen openbaren zich vaak op een heel andere manier dan wij bedacht hebben. Zo ontdekken we meestal pas achteraf hoe God ons leven heeft geleid en ons van dag tot dag verder heeft geholpen. We vinden Zijn zegeningen terug in de hele kleine dingen van ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan mensen die God op je weg heeft gebracht, de hulp die je aangeboden kreeg. Er deed zich misschien een nieuwe kans voor, een mogelijkheid die je zelf nooit had kunnen verzinnen. Je werd niet meer beter, maar God schonk je wel rust en een sterk geloof, zodat je de mensen om je heen kon bemoedigen. Laten we bidden of God onze ogen openen wil, zodat we Zijn zegen kunnen ontdekken in wat we meemaken. Dan kunnen we Gods zegeningen inzetten om zelf tot een zegen zijn.