Radicaal of volg je dè Norm?

Ben jij radicaal of volg je gewoon dè Norm?
Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel
van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem. (Mt 13:45-46)
Wie Vader en moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan
Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. (Mt 10: 37-38)
U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten
worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. (Mt. 5: 13)
Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen
en mij volgen. (Lk. 9: 23)
Hij keek de mensen die in een kring om Hem heen zaten aan en zei :‘Ziehier mijn moeder en mijn
broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen. (Mc. 3: 34-35)
Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb ik vrienden
genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. (Joh. 15: 15)
Zo een aantal uitspraken van Jezus opgeschreven door zijn volgelingen.
Uitspraken van Jezus die hij bewust uitsprak voor ons om te horen, te accepteren als waarheid en te leren begrijpen. Velen vinden (sommige) uitspraken van Jezus nogal radicaal. Maar Jezus zelf is het middelpunt van het universum, Hij is de waarheid, alleen Hij is de norm en ons voorbeeld. Wat zegt het over ons als wij Jezus zijn uitspraken radicaal (zijn gaan) vinden. Wie is er dan eigenlijk radicaal in dat opzichte? Wij of Hij?
Wie is er afgedwaald uit het Centrum? Hij of wij?
(Nog even een nadenkertje tussendoor)
Hoe vaak bepaald de wereld hoe wij ons gedragen? Hoe vaak bepaald onze cultuur hoe wij ons gedragen? Hoe vaak bepaald onze (biologische) familie hoe wij ons gedragen? Hoe vaak bepaald ons
salaris hoe wij ons gedragen? Hoe vaak bepaald de media hoe wij ons gedragen? Hoe vaak bepalen andere populaire mensen hoe wij ons gedragen? Hoe vaak bepaalt onze eigen eergevoel hoe wij ons gedragen? Hoe vaak bepaald Jezus hoe wij ons gedragen? Of stellen wij liever onze (christelijke) buurman of buurvrouw als voorbeeld.
Stellen wij liever ‘de meeste mensen’ in ‘onze’ kerk als voorbeeld? Waar ligt onze norm? Waar ligt ons voorbeeld?
Wie is onze Held, ons Idool?
Wie zijn nieuwsbericht, blog en ‘tweets’ volgen wij dagelijks? Hoeveel van onze ‘likes’ krijgen de bovenstaande uitspraken van Jezus? Hoeveel shirts hangen er in onze kast van ons favoriete sportteam en hoeveel van Jezus? Jezus volgen is niet een extraatje (geen back-up) dat we er nog wel even bij kunnen doen, het raakt de kern van onze persoon, onze identiteit (het spat van ons af!)
Als wij Jezus willen volgen, zullen we al onze eigen ‘parels’ (zekerheden) willen loslaten, onszelf willen verloochenen en ons kruis op ons nemen (Lk. 9: 23). Wij moeten sterven aan onze eigen ‘ik’. Radicaal of gewoon de norm? Smakeloos zout of zoutend zout? Lijkt je dit moeilijk? (Mij wel!) De norm verleggen is geen oplossing, maar een afdwaling. Maar er is hulp. Praat erover met mede-christenen ‘lotgenoten’ en praat er over met God.
Want alleen samen als levende gemeente van Jezus Christus staan we sterk.