‘Ut imd van je leef…’

Foto boven: Harm de boer

Weg huis, weg spullen. Alles wat je aan hebt is nog van je…

In een paar minuten tijd is alles wat je hebt opgebouwd weg. Spullen waar je waarde aan hechtte, spoorloos verdwenen, veranderd in een dikke laag as. We hebben het gezien, in het echt of op filmpjes. Niet te bevatten. Ik denk dat we het ons als buitenstaanders nauwelijks voor kunnen stellen om daadwerkelijk ‘in je imd’ op straat te staan.

Wonder boven wonder(!) zijn er geen doden, wel enkele gewonden. Ze/We leven nog. Sommigen zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt.

Toevallig (?) niet thuis, toevallig (?) net terug van het speeltuintje…

Daar mogen we voor danken, tegelijkertijd mogen we ook bidden voor de mensen die getroffen zijn door de brand en voor de omwonenden die hun huizen enkele (lange) uren niet in mochten. Materiële schade, emotionele schade. Daarvoor kunnen we alleen bij onze Hemelse Vader terecht.

Maar wat as…

Wat als jij voor de dood komt te staan?

‘Nou nou, moet dit? Wat is dit nou weer voor een vraag?’ ‘Dit is wel erg kort door de bocht.’ ‘De brand is nauwelijks geblust.’ Ja sorry, ik druk je ‘even’ met je neus op de feiten. ‘Bin jie ‘r kloar vor?’ Ik hoor je denken: ‘Nou uh dat duurt nog wel effen…’

De dood komt als een dief in de nacht, die zin kennen we wel. Maar er komt nog wat achteraan… In Lucas 12:41-46 legt Jezus dat uit aan Petrus. De dienaar die de goede dingen doet, de gelovige die zijn Heer verwacht, is gelukkig wanneer zijn Heer komt. Maar voor de ongelovige in vers 46 ‘komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent’.

Als je iemand verwacht weet je dat hij komt. Als je iemand niet verwacht, ja dan komt diegene (volgens jou) niet…toch? Dus als jij zegt: ‘Dat duurt nog wel effen…’

Verwacht je Hem dan wel?
Heb je al voorbereidingen getroffen?
Is jou aardse ‘huis’ al afgebrand?
Kun jij afstand nemen van je aardse bezit?
Alles achterlaten?
Ik kan best begrijpen dat dit confronterend over komt. Helemaal als je nauw betrokken was bij de brand en op dit moment even niet weet wat je moet. Ik bedoel dit te zeggen: Jezus vraagt niets van jou, behalve een afgebrand huis dat Hij vanaf de grond weer op kan bouwen, zodat Hij er in kan wonen. (Lees de voorgaande blog: ‘Doar zou je ok vor je verdriet niet willen woenen!’)

In hetzelfde Evangelie van Lucas, hetzelfde hoofdstuk lezen we in vers 33: ‘Gaat heen verkoopt alles wat gij hebt…’ Alles. Ja maar dit… Nee alles. Je moet er zelf (met hulp van Hem, want alleen zal het je niet lukken) afstand van doen. Zelfs ut imd wat je an je leef eawen.. Zodat je Hem alleen overhoud. Kom met lege handen want wie Jezus heeft die heeft genoeg! Zurrug dan dat je alles achter kuunen loaten, zellufs je imd…