Inna Nepesh – vasten (1)

Vasten. In de ene kring een hot-item, in de andere not-done en evangelisch.

Vasten. Een woord, een fenomeen dat je in de 40-dagen tijd om de horen vliegt.

Niet verkeerd bedoeld hoor maar het lijkt vaak wel te draaien om jou als persoon. Waar “vast” jij van deze 40 dagen? Waar stop jij mee? Wat laat jij staan? En dan komen er antwoorden als: Facebook, chocolade, alcohol etc.

Maar is dat dan waar de vasten tijd om draait?

Dingen afleren? Gewoontes doorbreken? Verslavingen te lijf gaan?

NEE! Absoluut niet! (by the way.. ik moet er niet aan denken mezelf 40 dagen chocola te ontzeggen. Wedden dat mijn hoofd de hele dag aan chocola denkt! Daar gaat m’n goede voornemen!)

Als je taalkundig kijkt naar de term vasten in de bijbel zijn er twee woorden voor. (En haak niet af bij dit stukje verdieping 😊) Tsom en Inna Nepesh. Tsom betekend: zich onthouden van voedsel en Inna Nepesh: zich verootmoedigen.

Daar waar God spreekt over vasten wordt het woord Inna Nepesh gebruikt. Verootmoediging. Innerlijke verootmoediging. Diep vanbinnen buigen en toegeven: ik kan het zelf niet. Ik schiet tekort in alles.

Dat vasten heeft niets te maken met je onthouden van bepaald voedsel of mediagebruik maar heeft alles te maken met je richten op Hem.

Door de jaren heen maakten de joden er Tsom van, uiterlijk vasten, het onthouden van voedsel, vasten op dagen die God hen niet aangewezen had en dat vasten behaagde God niet. Om die vorm van vasten had God geen opdracht gegeven! Vast innerlijk, zei Hij, verootmoedig je en doe goed aan wezen, weduwen en vreemdelingen op die dag.

Met de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament verandert ook de inhoud van het vasten iets. Zacharia 8:19 benadrukt dan het treuren en vasten in het Oude Testament vervangen zou worden voor de blijdschap van Christus komst in het Nieuwe Testament. Dus naast je verootmoedigen en buigen voor Hem mag er ook blijdschap en dankbaarheid zijn tijdens het vasten omdat Hij gekomen is om zondaren te wassen en reinigen van hun zonden!

Dat maakt vasten er niet makkelijker op. Want we kunnen toch alles zelf heel goed? Toegeven dat je iets niet kan is zwak. Toch?

NEE! Laat dat je niet weerhouden voor Hem te buigen. Wij hebben Hem niets te bieden maar buigen voor Hem is het liefste wat Hij ziet. Alleen dan kan Hij Zijn genade, Zijn liefdeswerk aan ons geven!

Inna Nepesh. Buigen voor HEM!