Vragen n.a.v. preek | 7 maart 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K. Sok in de morgendienst op 7 maart 2021

Lukas 22: 1-23

1. Het Feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij.
2. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk.
3. Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde.
4. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij Hem aan hen zou overleveren.
5. En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem geld te geven.
6. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om Hem, buiten de menigte om, aan hen over te leveren.
7. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten.
8. En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten.
9. Zij zeiden dan tegen Hem: Waar wilt U dat wij het gereedmaken?
10. En Hij zei tegen hen: Zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat.
11. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?
12. En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht. Maak het daar gereed.
13. Zij nu gingen weg en vonden het zoals Hij hun gezegd had; en ze maakten het Pascha gereed.
14. En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem.
15. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.
16. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.
17. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar.
18. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.
19. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
20. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
21. Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.
22. En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie Hij verraden wordt.
23. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen.

Tekst van de Preek: 14 t/m 23

Vragen/ Overdenkingen:

1. Verlangen! Waar verlang jij naar op kerkelijk/geestelijk gebied?
2. Heb jij ook verlangen om het avondmaal te vieren?
3. Wat betekent dit voor jou persoonlijk?
4. Welke bedoeling heeft Jezus gehad met zijn opdracht om dit laatste avondmaal te blijven herhalen?
5. Waarom is het belangrijk om je voor te bereiden op het avondmaal?
6. Wat roept het woord ‘verlangen’ bij jou op aan beelden en gedachten?
7. Verlang je er naar te leven zoals God dat van je vraagt?