VRAGEN N.A.V. PREEK | 14 MAART 2021

14 Maart 2021
Ds. H.K Sok
Lukas 22: 39-46

Jezus in Gethsémané
39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem.
40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt.
41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad:
42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, Joh. 6:38maar de Uwe geschieden.
43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. Dit vers komt niet in alle Griekse manuscripten voor.
44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. Dit vers komt niet in alle Griekse manuscripten voor.
45 En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid.
46 En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt.

Tekst van de Preek: vers 44

Vragen/ Overdenkingen:

1 Zou jij net als het jongetje/ of meisje je bloed voor je familie geven?
2 Wat betekent het dat Jezus in een zielenstrijd kwam en hoe kwam dit?
3 Jezus bad tot Zijn Vader met de vraag: laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan, maar dit gebed werd niet verhoord. Waarom?
4 Omschrijf in je eigen woorden wat het offer voor Jezus voor jou betekent.
5 We hebben de vrijheid om alles te vragen in Zijn Naam, maar we mogen erin rusten dat Gods plan voor ons goed is, ook al zien en voelen we dat misschien niet en gaat het in je leven niet zoals je het zelf graag zou willen. Kan je dan tóch, net als de Heere Jezus zeggen: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”?