VRAGEN N.A.V. PREEK | 14 MAART 2021

14 Maart 2021 Ds. H.K Sok Lukas 22: 39-46 Jezus in Gethsémané 39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. 40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. 41 En […]