Vasten om te groeien

De laatste tijd heb ik mijzelf vaak de vraag gesteld: met welk doel doe ik de dingen in mijn leven, die ik op dit moment doe? Waar brengen ze mij? Brengen ze mij dichter bij God of houden ze mij juist bij Hem vandaan?

Soms kunnen gevoelens en gedachten hoog oplopen, kan de druk van de omgeving hoog zijn of weten we niet meer met welke ogen we moeten kijken naar de samenleving en alles wat daarin gebeurt en op ons afkomt.

Juist op die momenten is het zo belangrijk dat we het echte levensdoel er uit vissen. Dat we zien met ogen van ons hart waar ons leven toe doet en waarom ons leven er toe doet. Met die vraag hoop ik dat jij en ik ook de 40 dagentijd in zullen gaan.

Misschien heb je er nog niet zo bewust bij stil gestaan. Tot voor kort dacht ik namelijk ook niet bewust over die 40 dagen na. Tot ik 2 weken terug tot de conclusie kwam dat ik mijn leven (soms ook onbewust) weer teveel inrichtte alsof ik hier altijd zou blijven. Vakanties, uitjes, vriendenfeestjes..

Alsof mijn leven draaide om het hier en nu. Terwijl we juist in de Bijbel zo duidelijk lezen hoe we ons leven vorm zouden moeten geven.

Hebreeën 13:14 “Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende.”

Dat woordje: zoeken springt er voor mij uit. Stel, jou zou vandaag de vraag gesteld worden om hier woorden aan te geven,  wanneer je het toepast op je eigen leven. Welke vorm heeft dat zoeken dan? Hoe zijn we er mee bezig?

Juist die 40 dagen zijn bedoelt om ons dichter bij God te brengen. Bewust afstand doen van alles wat ons (ongemerkt) tegenhoud in onze relatie met Hem.

Er schiet een voorbeeld in mijn gedachten over een auto die zonder lichten, in het aardedonker rijdt en niet ziet wat er voor hem is op de weg, wat hem in gevaar kan brengen..

Zoals een auto het nodig heeft om zijn lichten in het donker aan te zetten, zo hebben wij het nodig om onze geloofs‘lichten’ aan te zetten. Zodat we het verschil zien tussen de dingen die ons bij God vandaan houden en die dingen die ons juist dichter bij Hem brengen.

En natuurlijk, we maken vergissingen en zijn niet altijd even sterk zoals het lijkt. We glijden uit, en mogen weer opstaan omdat Hij ons daarvoor de kracht wil geven en ook geeft, als we Hem maar vertrouwen.

Ik hoop dat we de komende 40 dagen, bewust stil zullen staan bij het bijzondere, krachtigste wonder. Wat we kunnen lezen in Romeinen 5:8

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.”

Durven wij ECHT te Leven en op deze manier kwetsbaarheid te tonen door bewust keuzes te laten en te maken de komende 40 dagen? God vraagt het van ons.

Er is geen mooier geschenk te verkrijgen dan Zijn reddende liefde.

Ik bid je Zijn zegen toe <3

Christina

Ps. Luistertip: https://www.youtube.com/watch?v=gT-QWSxV0Hs

Can you take me by the hand
Can you use me as I am
Break me into who you want me to be
When the time is finally right

You will open up my eyes
Show me everything you want me to see
This life is not my own

To God alone be the glory
To God alone be the praise
Everything I say and do
Let it be all for you

The glory is yours alone
Yours alone Take the offering
I bring You want more than what I sing
Can I give you every part of me

Turn these pennies into gold
Take this life I call my own
Until I’m running after your heart
I’m needing to let go

We will rise and we will fall
But you remain after all
You’re glorious and beautiful You’re beautiful