Vragen n.a.v. preek | op 3 januari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. J. van ‘t Spijker in de morgendienst op 3 januari 2021

Bijbelgedeelte Johannes 1 : 14 – 18
14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. 16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Tekst Johannes 1 : 18
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Vragen/overdenkingen
1) Welk beeld heb jij van God?  Als Iemand Die je de hele tijd in de gaten houdt, of als de Goede Herder?

2) Hoe beeld u/jij God in? En hoe denk je over Hem?

3) We praten over van alles en nog wat. Maar praten we ook wel eens met onze vrienden en familie over God?

4) Wat betekent: Hij geeft genade óp genade?

5) Wat zou er met jou huidige leven gebeuren, wanneer God in jouw leven komt?

Jeugdsectie Ichthus