Vragen n.a.v. preek | 20 december

Vragen n.a.v. preek ds. Velema in de morgendienst op 20 december 2020

 

Bijbelgedeelte        Jesaja 11 : 1 – 10

Tekst Jesaja 11 : 1 – 4a | Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen.

  • De gemeente wordt voor de dienst gegroet met deze woorden: “Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn.”

1) Welke 7 gaven van de Geest wordt er in dit gedeelte genoemd?

2) Wie worden bedoeld met de armen en zachtmoedigen?  Ben jij bereid arm en zachtmoedig te worden?

3) Heb jij wel eens een gekapte boom gezien? Kan daar nog een nieuwe boom uit groeien?

4) Wie wordt bedoeld met het twijgje?  Wie wordt bedoeld met de omgehakte boom?

5) Welke rol speelt de Geest in jouw leven én in jouw verlangen naar gerechtigheid?