Vragen n.a.v. preek | 13 december 2020

Vragen n.a.v. preek ds. Sok in de morgendienst op 13 december 2020

Omdat de catechese momenteel helaas stil ligt, zullen de jeugdouderlingen de komende tijd vragen, stellingen en/of overdenkingen maken naar aanleiding van de preek in de morgendienst. Deze zijn bedoeld om thuis verder na te denken en praten over de preek en verschijnen elke zondagmiddag of -avond op onze sociale media kanalen.

Bijbelgedeelte – Micha 2

Tekst – Micha 2: 13

De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.

  1. Is onze huidige tijd te vergelijken met de tijd dat Israël in ballingschap leefde?
  2. Als deze ‘ballingschap’ (corona) voorbij is, ga jij dan op deze weg verder? Of ga je terug naar je leven van voor de corona?
  3. Wie wordt er bedoelt met de “Doorbreker” en waarom wordt Hij zo genoemd ?
  4. Jou omgang met God, ervaar jij dat als een “religie” of als een “relatie” ? En waarom ?
  5. Wat was er zo bijzonder aan de 4 vrouwen die genoemd worden in het geslachtsregister van de Heere Jezus? En welke troost kunnen wij hier uit halen ?

Reactie

Vraag 3  Jezus Christus. Jezus kwam uit dit zondige geslacht. Hij werd één van hen en nam onze zonden op Zich. Jezus, de Doorbreker, zal alle dingen voltooien en baant de weg naar de wederkomst.

Vraag 5 Matteüs noemt zeer tegen de gewoonte van die tijd in ook een viertal keer een vrouw, een stammoeder van Jezus. Bijbelgeleerden zijn op zoek gegaan naar de overeenkomst tussen deze vier vrouwen. In het verleden kwam men met de verklaring dat de vier vrouwen allen zonderessen zijn, die het met de seksuele moraal niet zo nauw namen.

Tamar werd zwanger door haar schoonvader te verleiden,

Rachab was een hoer,

Ruth, de Moabitische verleidde Boaz op de dorsvloer

Batseba pleegde overspel met David, waarna de koning haar man Uria liet vermoorden.

 

De Doorbreker

Toch laat God hen in de ballingschap niet aan hun lot over.

Hij belooft nu al (ongeveer 100 jaar vóórdat zij weggevoerd zullen worden), dat Hij een overblijfsel van Zijn volk zal terugbrengen.

Hij zal Iemand sturen, die zowel koning als Heer is en die vóór hen uit zal gaan.

Hij is “de doorbreker”.!

Niets en niemand zal Hem kunnen tegenhouden.

Zó zeker is hun terugkeer!

Deze profetie wijst op het optreden van de Messias. Hij zal er straks gegarandeerd voor zorgen dat Gods volk terugkeert in het Beloofde Land!

Deze gegevens bevatten belangrijke aanwijzingen voor elke christen van vandaag.

Zou de Heer ook vandaag ( in onze ‘ballingschap’; corinatijd) geen “doorbreker” willen zijn?

Wie anders kan een begaanbare weg maken naar een plaats waar alles nieuw zal zijn?!✨