The place of your pain will become the place of your strength

Pijn kan bij mensen op verschillende manieren tot uiting komen. Het kan mensen depressief, verhard, gevoelloos of levenloos maken. Naar ons idee maakt pijn alles kapot in ons leven. Hoe komt het dat we pijn ervaren?

Het begrip ‘pijn’ is pas na de zondeval een begrip geworden in deze wereld. Door de zondeval leven we in een gebroken wereld, gescheiden van God. Van God gescheiden zijn betekent los van Hem, terwijl we door onze Schepper gemaakt zijn en bedoeld zijn om met Hem te leven. We zijn afhankelijk van God, terwijl we van nature onafhankelijk van Hem willen zijn. We kennen een leegte in ons hart die alleen God kan opvullen. Deze leegte die we ervaren zonder God is op zich al heel pijnlijk. We voelen ons incompleet. Maar dat is niet de enige pijn die we ervaren. Mensen die door een leven met God, door Jezus, weer compleet zijn geworden kennen dezelfde pijn als mensen die incompleet zijn. Pijn omdat we iemand hebben verloren door de dood, pijn omdat we iemand van wie we houden zien lijden, pijn vanwege de ongerechtigheid in deze wereld. Ieder mens heeft zo zijn eigen aanvechtingen en beproevingen die ons ontzettend veel pijn laten ervaren.

The place of your pain will become the place of your strength

The place of your pain will become the place of your strength. Ik las deze quote en leerde het volgende: We kunnen ervoor kiezen om pijn ons te laten opbreken. Om onszelf te verdoven om zo geen pijn meer te voelen. Maar deze quote vertelt ons dat onze pijn onze kracht kan worden. Dat kan maar op één manier en dat is door Jezus. De quote doet me denken aan een tekst uit 2 Korinthe. Paulus geeft ons mee: ‘Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Persoonlijk vind ik dit een hele lastige tekst, want ik wil helemaal geen zwakte en pijn ervaren! Pijn kan er bij mij voor zorgen dat ik God op het matje roep en Hem vraag waarom Hij mij de pijn bezorgt die ik ervaar. Ik vraag Hem waarom we moeten lijden. Maar de beproevingen die God ons geeft hebben een doel. Wanneer ik God mijn waaromvragen stel, voel ik de troost van God en ik voel hoe afhankelijk ik van Hem ben in mijn pijn. Het ervaren van pijn mag me steeds weer door Gods genade bij Hem brengen. En dan wordt de tekst uit 2 Korinthe waarheid. Met mijn kwetsbaarheid moet ik wel naar God toe! Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten gaan. En als ik met mijn kwetsbaarheid naar Hem toe ga, voel ik hoe ontzagwekkend groot en liefdevol God is. Hoe Hij me door alles heen draagt. Hij is echt alles wat we nodig hebben! Wanneer we Gods liefde zo mogen voelen, dan kunnen we het delen met de mensen om ons heen. Zo kan onze pijn ervoor zorgen dat we met elkaar kunnen meeleven, er voor elkaar kunnen zijn, met elkaar kunnen huilen en elkaar kunnen troosten. En dan wordt de pijn onze kracht. Want het brengt ons bij God en het verbindt ons met de mensen om ons heen.

The place of your pain will become the place of your strength.

Als je pijn voelt en er lijkt niemand om je heen je te begrijpen, kijk dan naar het kindje Jezus in de kribbe. Hij kwam zo kwetsbaar naar deze wereld, maar juist in die kwetsbaarheid schuilt de grootste liefde. Hij gaf Zijn leven voor ons, Hij ging voor ons door de pijn. Hij liet Zich voor ons vernederen, zodat Hij na Zijn redding voor altijd naast ons kan staan om onze pijn te dragen. Hij kan ons brengen bij de Vader waar we ons geliefd, compleet en beschermd mogen voelen. Laat dat idee alsjeblieft eens op je inwerken en voel Gods liefde. Laat jouw pijn je bij God brengen. Alleen dan kan je geheeld worden. Voel Zijn liefde stromen, zodat je het kan doorgeven. Voel Zijn troost en bescherming, zodat je voor altijd mag hopen en mag uitzien naar een heerlijke toekomst met Hem.

– Grethe Berkhout