Stage lopen

Heb jij wel eens stage gelopen voor je opleiding? Als dat zo is, dan de vraag:

Had dat zin? Heb je er iets van geleerd? Voegde het iets toe aan je opleiding?

Deze vragen werd vorige week zondag gesteld aan een groep jongeren. De antwoorden waren ongeveer als volgt:

– Ik heb gecheckt of het waar is wat we op school leren
– Ik leerde in de praktijk veel meer dan op school
– De theorie ging leven en bleef hangen doordat ik het echt moest doen

Stage lopen is bedoeld om ervaring op te doen in de praktijk. Van alleen theorie kan het niet komen, zeggen vrijwel alle opleidingen. Aan de hand van de antwoorden van de jongeren kunnen we dus stellen dat;

‘iets ervaren en doen de theorie versterkt’

En dat ook je ook kunt ervaren dat hetgeen verteld wordt waar is. Uit onderzoek blijkt ook dat de er een positieve wisselwering is tussen praktijk en theorie. Kun je de theorie toepassen, komt dat je leerproces ten goede.

Maar heb je gezien dat de theorie van belang is tijdens het toepassen, wordt de motivatie om de theorie te leren kennen vergroot. Deze cirkel zorgt ervoor dat zowel theorie als praktijk elkaar versterken en dat het enthousiasme voor hetgeen je leert groter wordt.

Dan komt de vraag op,

zouden we in ons geloofsleven geen stage moeten gaan lopen?

In de kerkdiensten, tijdens catechese, op bijbelstudies en noem maar op krijgen we heel veel theorie naar ons toe. Als we dit niet in de praktijk brengen, lopen we het risico dat we ‘dood gepreekt’ worden. Veel jongeren en ouderen vinden het lastig om de theorie in de praktijk te brengen. We gaan dan snel toe naar regels, dit mag niet en dat moet juist wel. Maar dat is niet waar een stage om draait!

Vanuit de bijbel leren we dat Jezus graag wil dat we praktisch Christen zijn. Vaker geeft hij opdrachten om in actie te komen dan opdracht om te luisteren. Let wel op, hij zegt niet dat luisteren (kerkdienst, Bijbelstudie) niet belangrijk is! Hij zegt dat hetgeen we horen niet bij horen mag blijven maar doen moet worden! In Mattheus 25 zegt Jezus ook dat hij de schapen van de bokken zal scheiden. Hij vraagt dan niet “Want Ik heb gepreekt en jullie hebt geluisterd”. Nee, hij zegt

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”.

Ik wil jullie dan ook uitdagen om de bovenstaande tekst te gebruiken om op stage te gaan! Misschien letterlijk, iemand die honger heeft te eten geven of iemand die ziek is bezoeken. Misschien in je eigen leefwereld: meefietsen naar school met iemand die vaak alleen is, een handje helpen bij je buurvrouw die een ziek kindje heeft, boodschappen doen voor die oudere vrouw verderop in de straat, een klusje doen voor die eenzame man, vrijwilligerswerk bij een organisatie en ga zo maar door.

Je hoeft het niet ver te zoeken, breng maar gewoon in je eigen leven in de praktijk wat je leest in de bijbel!