Opdat zij meer vrucht draagt

“1) Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2) Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3) U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot U gesproken heb.  4) Blijf in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.” Joh. 15: 1-4

Lieve broers en zussen,

Over vers 2 heb ik iets opmerkelijks gelezen en dat wil ik graag met jullie delen.
Iemand dacht na over ‘neemt Hij weg’. Hij kon het niet plaatsen dat de Landman Zijn ranken uit zou rukken. Hoeveel christenen zijn er niet die geen vruchtbaar leven voor God leven?

Rukt God ze direct uit?

Toen hij op een dag met een ervaren wijngaardenier sprak kreeg hij antwoord op zijn vragen. Hij vroeg de man:

‘als een rank geen vrucht draagt, wordt hij dan uitgetrokken?’

‘Nee,’ zei de wijngaardenier ‘dat zouden wij nooit doen, daar is de rank veel te kostbaar voor!’
‘Een rank,’ zo gaat hij verder, ‘heeft de eigenschap om naar de grond te groeien. En daar is geen zon. Zonder de zon zal de rank geen vruchten krijgen. Wat doen wij dan? Wij tillen die eigenwijze ranken op een binden ze aan de stok, zodat ze naar boven groeien naar het licht!
Laat het zou zo zijn dat er voor ‘neemt hij weg’ in de grondtekst ‘tilt Hij op’ staat! Wat een liefde van de Landman om zoveel zorg te dragen voor de rank, Hij zorgt Zelf voor de groei van vruchten!

En vers 4 vind ik bemoedigend voor hen die ‘zelf proberen’ heilig te leven, maar tekens op hun snufferd gaan.

Wat is het geheim van het ‘blijven in Hem?’

De rank is verbonden met de wijnstok, ze zijn in elkaar gegroeid. Dus stromen de sappen die vanuit de wortels door de stam stromen als vanzelf naar de raken, zodat de vruchten groeien.
De rank hoeft niet hard zijn best te doen om de wijnstok vast te houden. Hij hoeft alleen maar te ‘rusten’.
Dit is het geheim van een leven dat blijft in Hem. We moeten stoppen met ‘zelf doen’ en Hem de kans geven Zijn vruchten in ons uit te werken!
Wat zijn de vruchten: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Als jij bijv. in een situatie komt waarin irritatie je overvalt, verwacht dan geen geduld van jezelf, maar weet:

Van moment tot moment wordt ik bewaard in Gods liefde;
Van moment tot moment krijg ik het leven van boven!

Collinda Visser