Geestelijke strijd in crisistijd?

Voordat ik begon met het schrijven van deze blog heb ik eerst even goed zitten nadenken over wat er de afgelopen weken nou eigenlijk allemaal is gebeurd. Wanneer je Facebook opent, word je overspoeld met informatie over het Coronavirus. De één heeft deze mening en de ander denkt er weer anders over.

Wat ik ook zie, is dat mensen in deze crisistijd heel creatief worden. Het zingen met elkaar op straat; op afstand toch samen Zijn Naam loven en eren. Het mooiste wat je kunt doen als je het mij vraagt! Maar ook de kinderen die de mooiste stoepkrijttekeningen maken. Er worden zelfs wedstrijden gehouden wie de mooiste stoepkrijttekening kan maken. Dat zijn momenteel kleine genietmomentjes. Maar er is natuurlijk ook een keerzijde.

Dan denk ik aan de mensen die nu geen werk en geen inkomen hebben. Onze zorgtoppers die met zoveel passie en liefde dag in dag uit voor ons werken. De mensen die ziek thuis zitten, de oudere en eenzame mensen. Sommige oudere mensen zijn verward en begrijpen het allemaal niet. De ouders die nu opeens de rol van de leerkracht moeten vervullen, maar ook de leerkrachten die moeten omschakelen naar digitaal lesgeven. Vergeet daarbij ook niet de noodopvang van scholen en kinderopvang. Iedereen zet zijn beste beentje voor en probeert het zo goed mogelijk te doen. Mijn hart gaat uit naar al deze mensen en elke dag weer bid ik voor ze.

Wat ik ook om mij heen zie, is dat mensen geestelijk wat verward raken. Ze lijken God en de persoonlijke relatie met Hem kwijt te raken. Dat kan komen omdat er heel veel pijn is geleden en je het allemaal niet zo goed meer weet. Maar het kan ook zijn dat je zoveel waarde bent gaan hechten aan alle aardse dingen en je God langzaam maar zeker bent vergeten.

Ik heb een aantal Bijbelteksten opgezocht waarin duidelijk wordt dat we ons vertrouwen op Hem moeten stellen. Juist nu de angst soms lijkt te overheersen en er vragen zijn waarop je geen antwoord kunt krijgen. Ik had nog veel meer Bijbelteksten kunnen noemen, maar ik heb een selectie gemaakt:

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees

Psalm 34:5

Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in een buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt.

Prediker 11:5

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

1 Johannes 5:4

Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.

Deuteronomium 7:9

Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

Psalm 127:1

Ik heb deze blog geschreven, omdat ik merkte dat ik onrustig werd. Onrustig in mijn gedachten. Ik voedde me steeds met alle informatie die ik om me heen meekreeg van mensen en met alles wat ik las op Facebook. Maar het bracht me geen rust en ik kon er niet goed van slapen. Maar toen ik al die informatie losliet en ik met mijn vragen en zorgen bij onze Vader kwam, daalde er een deken van rust op mij neer. Alsof God tegen mij zei: ‘Laat het los! Je mag weten dat jij mijn kind bent en Ik jouw Vader. Ik zorg voor jou! ‘

Tenslotte nog een luistertip: Onze schuilplaats is God – Mozaïek Worship

Vooral deze coupletten vind ik heel bemoedigend:

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Lieve mensen, pas op elkaar en be safe. En vergeet niet: onze Maker en Verlosser waakt over jou en mij.

Leanne van de Berg