Vragen n.a.v. preek | 31 januari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. R. de Jong in de morgendienst op 31 januari 2021 Bijbelgedeelte Romeinen 3 : 9-20 (is ook het tekstgedeelte) 9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, 10zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, […]

Vragen n.a.v. preek | 24 januari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K. Sok in de morgendienst op 24 januari 2021 Bijbelgedeelte Openbaringen 14 : 6-20 (is ook het tekstgedeelte) 6En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, […]

Vragen n.a.v. preek | 17 januari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. R. de Jong in de morgendienst op 17 januari 2021 Bijbelgedeelte Genesis 21 : 1-21 (is ook het tekstgedeelte) De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had. 2Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op […]

Vragen n.a.v. preek | op 10 januari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K. Sok in de morgendienst op 10 januari 2021 Bijbelgedeelte Openbaringen 14 : 1-5 (is ook het tekstgedeelte) 1En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 2En ik hoorde een geluid uit […]

Vragen n.a.v. preek | op 3 januari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. J. van ‘t Spijker in de morgendienst op 3 januari 2021 Bijbelgedeelte Johannes 1 : 14 – 18 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 15 […]

Vragen n.a.v. preek | 27 december 2020

Vragen n.a.v. preek ds. Sok in de morgendienst op 27 december 2020   Bijbelgedeelte        Lukas 2 : 21 – 24 21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. 22 En toen de dagen van […]

Vragen n.a.v. preek | 20 december

Vragen n.a.v. preek ds. Velema in de morgendienst op 20 december 2020   Bijbelgedeelte        Jesaja 11 : 1 – 10 Tekst Jesaja 11 : 1 – 4a | Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest […]

Vragen n.a.v. preek | 13 december 2020

Vragen n.a.v. preek ds. Sok in de morgendienst op 13 december 2020 Omdat de catechese momenteel helaas stil ligt, zullen de jeugdouderlingen de komende tijd vragen, stellingen en/of overdenkingen maken naar aanleiding van de preek in de morgendienst. Deze zijn bedoeld om thuis verder na te denken en praten over de preek en verschijnen elke […]