VRAGEN N.A.V. PREEK | 18 APRIL 2021

18 April 2021 Ds. De Jong Genesis 24: 1-9 & 25:1-11 Izak trouwt met Rebekka 1 Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend. 2 Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had, beheerde: Leg toch uw hand onder […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 11 APRIL 2021

11 April 2021 Ds. Sok Lukas 24: 13-35 De Emmaüsgangers 13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. 14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 6 APRIL 2021

4 April 2021 Ds. De Jong Johannes 20: 19-31 De verschijning aan de tien discipelen 19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 28 MAART 2021

28 Maart 2021, Ds. H.K. Sok 1 Korinthe 1: 18 – 2: 8 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. 19. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 21 MAART 2021

21 Maart 2021 Ds. R. de Jong Johannes 3: 1-15 Het gesprek met Nicodemus 1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. 2 Deze kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want […]

VRAGEN N.A.V. PREEK | 14 MAART 2021

14 Maart 2021 Ds. H.K Sok Lukas 22: 39-46 Jezus in Gethsémané 39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. 40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. 41 En […]

Vragen n.a.v. preek | 7 maart 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K. Sok in de morgendienst op 7 maart 2021 Lukas 22: 1-23 1. Het Feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. 2. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk. 3. Toen voer […]

Vragen n.a.v. preek | 28 Februari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. R de Jong in de morgendienst op 28 Februari 2021 Bijbelgedeelte Genesis 22: 1-24 Het offer van Abraham 1 En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 2 Hij zei: Neem toch uw zoon,  uw enige, die […]

Vragen n.a.v. preek | 21 Februari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K Sok in de morgendienst op 21 Februari 2021 Bijbelgedeelte Johannes 1:19-34 Het vleesgeworden Woord 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding […]

Vragen n.a.v. preek | 14 Februari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K Sok in de morgendienst op 14 Februari 2021 Bijbelgedeelte Exodus 12: 1-14 1 De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: 2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. […]