‘As (z)ie eerdaags een trouwdag dut trekt (z)ie wel bij…’

‘As (z)ie eerdaags een trouwdag dut trekt (z)ie wel bij…’

‘(…) Wat gaat het u aan? Volgt u Mij!’ – Johannes 21:22b (HSV)

Petrus vraagt in het voorafgaande stukje wat er met Johannes zal gebeuren, hoe het met hem zal gaan. (Lees om dit volledig te begrijpen Johannes 21: 15-25)

Jezus zegt eigenlijk: ‘Het gaat jou niks aan, kijk naar jezelf: jij moet Mij volgen.’ Petrus wilde zichzelf vergelijken met Johannes, immers:

‘Als ik (Petrus) moet lijden, dan moet hij dat vast ook…’

Het zit als het ware in ons, we vergelijken zo graag:

‘Hij gaat maar 1 keer naar de kerk, ik ga 2 keer’

En we denken er achteraan: ‘Dan zal ik wel beter zijn’. Naar een ander kijken is zó makkelijk. Jezus drukt je op de feiten: ‘Het gaat je niks aan, volg jij Mij!’

Volgen is een persoonlijke zaak. Niet die van jou en een ander, niet van een gezellige moasgroep waar je bij hoort, niet van een stel… Natuurlijk is het fijn dat je het geloof kunt delen (en volgens mij ook een voorrecht), maar uiteindelijk sta je niet met z’n tweeën of met een groepje voor de poort van Gods Koninkrijk. ‘As (z)ie eerdaags een trouwdag dut trekt (z)ie wel bij’ Een gedachte die op Urk nogal speelt. En niet alleen bij ouders, ook bij jongeren (mannen èn vrouwen) zelf.

‘Ik zoek een kalletjen dat gelooft, dan komt het met mij ook wel goed.’

Is dat zo? Tuurlijk, er zijn zat voorbeelden te noemen waar dat zo gegaan is. En ik geloof ook echt wel dat het Gods weg is dat ze bij elkaar zijn gebracht. Een mooie weg, dat zeker. Maar moet het, als alleenstaande jongere, jouw uitgangspunt zijn? ‘Ik leef m’n leven, en als ik straks iemand tegen kom komt het allemaal wel goed?’ Volgens mij is Jezus zeer duidelijk als Hij zegt:

‘Het gaat je niks aan, volg jij Mij!’

Een ander voorbeeld uit Lucas 13 en Mattheüs 7: ‘Strijd gij om in te gaan!’ In die stukken vraagt iemand: ‘Zijn het er veel of weinig die zalig worden?’ Ook dan gaat het in het antwoord van Jezus om jou, niet om de ander. Zie je wel? Volgen is een persoonlijke zaak:

Niet omdat je kalletjen gelooft… Maar omdat jij!
Niet omdat jouw moasgroep de Heere dient… Maar omdat jij!

Ik bedoel natuurlijk niet te zeggen dat je je in een ongelovige moasgroep moet begeven, maar dat begreep je denk ik al… Het is Zijn oproep om te volgen, achter Hem aan.

Niet jij voorop, Hij voorop. Volg jij al?

As (z)ie eerdaags een trouwdag dut trekt (z)ie wel bij…

Zou ut niet vuul mooier wezen as dat vor je trouwen, vor je verkeringsteed, al gebeurt?