Angst

Angst, het is iets van alle tijden. Iedereen heeft wel eens te maken gehad met angst. Misschien was je, toen je nog klein was, bang in het donker of bang voor spinnen. Misschien ben je nu nog steeds angstig. Als we alleen al kijken naar wat er vanuit de media op je af komt, dan is er genoeg om bang van te worden. Dit kan de laatste tijd komen door het Coronavirus, waar de wereld van in de ban is. Of van alle andere geruchten van oorlogen en aanslagen.

Angst is één van de wapens van de duivel. De duivel probeert mensen bang te maken. Dit kan hij op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door oorlogen of door het Coronavirus. Maar ook op andere manieren.

Ik neem jullie mee naar dinsdag 6 juni 1944. Misschien weet je wel welke dag dit is: D-day. Op deze dag stond Operation Overlord gepland. Het was de dag dat de geallieerden de stranden van Normandië binnenvielen om Europa te bevrijden van de Nazi’s. In die nacht van 5 op 6 juni kwamen eerst de geallieerde vliegtuigen om de paratroopers (parachutisten) in vijandelijk gebied te droppen. Het was de bedoeling dat deze paratroopers de weg vrij maakten voor de rangers die in de ochtend van 6 juni op de stranden van Normandië zouden landen. Zoals je misschien wel weet, liep alles anders. De paratroopers werden door het slechte weer en de schoten van de Nazi’s verkeerd gedropt, ver buiten de landingszones. Hierdoor konden de paratroopers de weg niet vrijmaken voor de rangers. De volgende morgen omstreeks 6.30 uur kwamen de eerste rangers aan op de stranden van Normandië. Hier kwamen ze vol in de vuurlinie van de Nazi’s terecht, waardoor duizenden geallieerden zijn gestorven.

Bedenk je nu eens wat er in je om zou gaan als jij een van die soldaten zou zijn geweest. Je zit daar in een vliegtuig of in een boot. Je weet dat je over niet al te lange tijd de werkelijkheid van de Tweede Wereldoorlog onder ogen zal komen te zien. Je wordt in vijandelijk gebied gedropt en moet als parachutist de eerste minuten alleen zien te overleven. Overal om je heen hoor je schoten van geweren, het exploderen van bommen. En dan ook nog het geschreeuw van alle slachtoffers. Volgens de overlevenden van Operation Overlord moet dat een hel geweest zijn.

Een van de verhalen van de slachtoffers zette mij aan het denken. Het is het verhaal van een paratrooper. Hij vertelde dat hij bang was. Iedereen was bang vertelde hij. Maar de paratroopers die in hun angst bleven, werden vaak het eerst gedood, omdat ze er niet mee om konden gaan. Hij vertelde: ‘Het was de kunst om in deze ‘hel’ met je angst om te kunnen gaan op een verantwoorde manier.’ Of deze paratrooper een gelovige was weet ik niet. Maar ik wil jullie toch iets meegeven over omgaan met angst.

Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over angst:

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Jesaja 41:10

Hier staat duidelijk dat we niet bevreesd (bang) hoeven te zijn omdat God bij ons is. Er staat zelfs nog iets meer bij: ‘Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’  God sterkt ons en Hij geeft ons kracht om de strijd tegen de Satan aan te gaan. En met de gerechtigheid van God die strijd tegen de Satan te kunnen overwinnen. Dit geldt ook voor oorlogen en andere rampen die in ons leven kunnen gebeuren. Als wij bang zijn, misschien net als die paratroopers, dan mogen we opzien naar God en kunnen we op een verantwoorde manier met onze angsten omgaan.

We pakken er nog een andere Bijbeltekst bij:

’Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Filippenzen 4:6-7

De eerste zin is meteen duidelijk: ’Wees in geen ding bezorgd’. We hoeven nergens bezorgd over te zijn als we leven met God! Dus niet voor oorlog, niet voor het Coronavirus en noem maar op. ‘In geen ding’ staat er. En dat is niet makkelijk. In het dagelijkse leven komt er zoveel op ons af waar we angstig van kunnen worden. Maar we moeten blijven opzien naar God! En zoals we verder in de tekst lezen; we moeten onze verlangens door bidden en smeken en met dankzegging bij God bekend laten worden. Dit betekent dat als er oorlog is of als je ziek bent, dat je dit bij God neer kan en mag leggen met dankbaarheid en vertrouwen. En als laatste staat er nog: ‘en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’ Als je volledig op God vertrouwt en je zorgen en angsten bij Hem neerlegt, dan zal God je vrede geven en je beschermen. En zo wil God ons ook beschermen in het diepste van de strijd. Denk maar weer even terug aan die soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Maar denk ook aan de strijd die Jezus voor ons heeft gestreden aan het kruis!

Er staat niet dan een mens niet bang kan zijn. Helaas is door de zondeval ook de angst in de wereld gekomen. Maar gelukkig wil God de mensen die in Hem geloven beschermen en vrede geven en daarmee de angst wegnemen. Als je alles biddend en in vertrouwen bij de Heer neerlegt, dan zal Hij je vrede geven.

Uiteindelijk zal de angst niet overwinnen. Maar op een dag zal Jezus terugkomen op de wolken en zal Hij alle angst wegnemen en voor eeuwig regeren. Er zullen dan nooit meer oorlogen, ziekten, rouw of andere rampen zijn. Nee, de vrede en liefde van God zal dan voor altijd zegevieren!

Tot slot wil ik jullie nog een lied meegeven. Het is een lied van The Afters en de titel luidt: Fear no more (vrees niet meer). Hieronder vind je de Engelse tekst met daaronder de Nederlandse vertaling tussen haakjes.

Every anxious thought that steals my breath
(Elke angstige gedachte die mijn adem steelt)
It’s a heavy weight upon my chest
(Het is een zwaar gewicht op mijn borst)
As I lie awake and wonder what the future will hold
(Terwijl ik wakker lig en me afvraag wat de toekomst zal brengen)
Help me to remember that You’re in control
(Help me te onthouden dat U de controle heeft)

You’re my courage when I worry in the dead of night
(U bent mijn moed als ik me zorgen maak in het holst van de nacht)
You’re my strength cause I’m not strong enough to win this fight
(U bent mijn kracht omdat ik niet sterk genoeg ben om dit gevecht te winnen)
You are greater than the battle raging in my mind
(U bent groter dan de strijd die in mijn hoofd woedt)
I will trust you Lord
(Ik zal U vertrouwen, Heer)
I will fear no more
(Ik zal niet meer bang zijn)

I will lift my eyes I will lift my cares
(Ik zal mijn ogen opheffen, ik zal mijn zorgen opdragen)
Lay them in Your hands I’ll leave them there
(Leg ze in uw handen, en ik laat ze daar)
When the wind and waves are coming You shelter me
(Als de wind en de golven komen, beschermt U mij)
Even though I’m in the storm the storm is not in me
(Ook al zit ik in de storm, de storm zit niet in mij)

You’re my courage when I worry in the dead of night
(U bent mijn moed als ik me zorgen maak in het holst van de nacht)
You’re my strength cause I’m not strong enough to win this fight
(U bent mijn kracht omdat ik niet sterk genoeg ben om dit gevecht te winnen)
You are greater than the battle raging in my mind
(U bent groter dan de strijd die in mijn hoofd woedt)
I will trust you Lord
(Ik zal U vertrouwen, Heer)
I will fear no more
(Ik zal niet meer bang zijn)

No power can come against me
(Er kan geen macht tegen mij komen)
Cause You have overcome
(Omdat U hebt overwonnen)
No darkness can overwhelm me
(Geen duisternis kan me overweldigen)
Cause You’ve already won
(Omdat U al gewonnen hebt)
No power can come against me
(Er kan geen macht tegen mij komen)
Cause You have overcome
(Omdat U hebt overwonnen)
No darkness can overwhelm me
(Geen duisternis kan me overweldigen)
Cause You’ve already won
(Omdat U al gewonnen hebt)

You’re my courage when I worry in the dead of night
(U bent mijn moed als ik me zorgen maak in het holst van de nacht)
You’re my strength cause I’m not strong enough to win this fight
(U bent mijn kracht omdat ik niet sterk genoeg ben om dit gevecht te winnen)
You are greater than the battle raging in my mind
(U bent groter dan de strijd die in mijn hoofd woedt)
I will trust you Lord
(Ik zal U vertrouwen, Heer)
I will fear no more
(Ik zal niet meer bang zijn)

I will fear no more
(Ik zal niet meer bang zijn)
I will fear no more
(Ik zal niet meer bang zijn)
I will fear no more
(Ik zal niet meer bang zijn)