Vragen n.a.v. preek | 7 Februari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K Sok in de morgendienst op 7 Februari 2021 Bijbelgedeelte Lukas 10 : 25-37 (Is ook het tekstgedeelte) De barmhartige Samaritaan 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: […]