VRAGEN N.A.V. PREEK | 6 juni 2021

Vragen/Overdenkingen n.a.v. preek morgendienst Christelijk Gereformeerde Kerk Ichthus Urk.

Zondag 6 juni 2021

Ds. R de Jong

Openbaringen 3 : 14-22: Zevende brief: aan Laodicea

14.En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:
15.Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!
16.Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.
17.Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.
18.Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
19. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.
20.Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
21.Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
22.Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Vragen/Overdenkingen:

1. Zou de Heere Jezus vandaag de dag nog ‘brieven’ naar gemeenten sturen?
a. Zo ja, Hoe?
b. Zo nee, waarom niet?
c. Als Hij een brief naar onze Ichthusgemeente zou schrijven, wat zou erin staan, hoe zou Hij onze gemeente beschrijven?

2. Wat en Wie wordt bedoeld met de Amen in vers 14?
3. Jezus biedt ons goud aan; puur en gelouterd goud.
a. Wat wordt bedoeld met dit goud?
b. Heb jij dit aanbod al geaccepteerd?
4. Hoe zou Jezus op dit moment de Ichthusgemeente omschrijven? (Warm, koud of lauw?)
a. Hoe zou Jezus jóu op dit moment omschrijven? (Warm, koud of lauw?)
b. Hoe voorkom jij dat je lauw wordt, net als de gemeente in Laodicea?

Stelling: ‘Het is beter lauw te zijn, dan koud. Koude mensen komen helemaal niet in de kerk. Lauwe mensen komen nog onder de prediking van Gods Woord.’
Wat vind je van deze uitspraak?

5. In Openbaringen 3:19 staat “Wees dan ijverig en bekeer u.”
a. Wat wordt er met deze opdracht bedoeld?
b. Hoe geef jij invulling aan deze opdracht?
6. Deze preek was ook een voorbereidingspreek (volgende week staat de tafel weer klaar)
“Kleed je met de witte kleren van heiligheid en Christus’ gerechtigheid”
a. Wat wordt hiermee bedoeld?
b. En hoe doe je dat?
c. Verlang je ernaar deel te mogen nemen aan het Heilig Avondmaal?

Overdenking:

God zegt tegen ons: ‘Bekeer u!’ (vers 19)
Dat is:
Inkeer tot jezelf,
Afkeer van je zonden,
Omkeer/ Terugkeer tot God!

Wedergeboorte is het werk van God.
Bekering is ook het werk van God, maar iets wat Hij op zo’n manier in je werkt dat jij het zelf moet zijn die zich moet bekeren.
Bekering is dus wat wij zelf moeten doen.
Voor ‘bekering’ worden verschillende woorden gebruikt in de Bijbel, maar het heeft altijd te maken met een omkeer.
In de bekering je afkeren van je zonden; van afgoden, verslavingen, van alles wat je afleidt van God en keer je je toe naar God en alles wat Hij goed vindt.
Je bekeert je met als doel voor God te gaan leven. Te leven tot Zijn eer!