‘Ut mit je leef ouwen’

Een typisch Urker uitspraak staat er deze keer boven, deze is namelijk zeer lastig te vertalen in het Nederlands. Want ja: ‘Het met je lijf houden’…

Wie of wat ouw jie mit je leef? In de loop naar Pasen lezen we vaak over de lijdensweg van Jezus.* Over met hoeveel liefde Hij voor jou en mij aan het kruis gegaan is. En wat een genade dat is. Afgelopen zondag lazen wij de volgende tekst:

En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. – Lucas 23: 28 (HSV)

Het is als het ware Jezus laatste ‘preek’ voor Hij aan het kruis zal gaan. En in die laatste woorden zit een erg diepe betekenis. In eerste instantie zou je denken dat deze vrouwen medelijden hebben met Hem. Immers, ze huilen, ze wenen, ze klagen… Het lijkt alsof ze Jezus ‘mit ‘r luizen leef ouwen’. Het tegendeel is waar, deze vrouwen zijn ‘klaagvrouwen’, dat wil zeggen dat ze er staan om de pijn te ‘verzachten’. Om de gekruisigde nog een sprankje medeleven te tonen. Ze worden als het ware ingehuurd om te klagen, te huilen over diegene. Moet dat?

Moeten we Jezus ‘mit oenze leef ouwen?’ Moeten we medelijden met Hem hebben?

Nee, Jezus zelf geeft het antwoord: ‘Ween niet over Mij! Maar over jezelf!’ Eerlijk gezegd denk ik niet dat het geholpen heeft dat die vrouwen daar een potje stonden te janken. Door God verlaten worden en getroost worden door hen… De vreselijkste uren uit Jezus’ leven. En Hij deed het… omdat IJ oens mit Z’n leef ield. Er zit medelijden in Jezus’ stem, ‘Ouw je zelluf mit je leef! Mij niet!’ Denk aan jezelf, dat jij door Jezus bloed vergeving van zonde mag hebben. Hij cijfert zichzelf weg, en kiest voor jou, daar mag je ontroerd over zijn. En dan niet zoals die vrouwen, die klagen en wenen om Hem (en eigenlijk nog niet eens gemeend ook!).

Maar kom zoals je bent. Misschien wel schuchter, misschien wel met tranen, misschien zonder. Laat Hem weten dat je het waardeert dat Hij het heeft gedaan.

Ou Um niet mit je leef, maar ouw je zelluf mit je leef. Want IJ oudt joe mit z’n leef!  

Deze blog had ik al wel klaar staan, maar door alle drukte ben ik ‘m gewoon ‘vergeten’… Dus een ‘late’ Paasblog dit keer 🙂